ȘEDINȚE PUBLICE DE JUDECATĂ

Aprilie 2018
DuLuMaMiJoVISa
1234567
891011121314
15161718192021
222324
25
262728
2930     

Anul 2018

IANUARIE


În data de 6 februarie 2018, preşedintele Curţii Constituţionale a României, domnul prof.univ.dr. Valer DORNEANU, a avut o întâlnire de lucru cu delegaţia experților Comisiei Europene pentru Democrație prin Drept (Comisia de la Veneția), compusă din domnul Ziya Caga TANYAR, administrator, Divizia pentru instituții democratice și drepturi fundamentale, Comisia de la Veneția, DGI – Drepturile Omului și Statul de drept, Consiliul Europei şi doamna Herdis THORGEIRSDOTTIR, prim Vicepreședinte al Comisiei de la Veneția, profesor.

Vizita delegației străine se înscrie în procedura obișnuită de consultare a autorităților publice naționale cu privire la elaborarea și adoptarea unui act normativ în privința căruia a fost solicitată opinia Comisiei de la Veneția, în cazul de față fiind vorba despre proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii.

La întâlnire au participat din partea Curţii Constituţionale, doamna Livia Doina STANCIU, doamna Simona-Maya TEODOROIU, doamna Mona-Maria PIVNICERU, domnul Petre LĂZĂROIU şi domnul Mircea-Ştefan MINEA, judecători ai Curţii Constituţionale, precum şi doamna Claudia-Margareta KRUPENSCHI, prim-magistrat-asistent delegat şi director al cabinetului preşedintelui.

În debutul întrevederii, la solicitarea experţilor europeni, preşedintele Curţii Constituţionale a expus asupra controlului constituţionalităţii legilor înainte de promulgare, referind asupra procedurii jurisdicţionale și a subiecţilor de sezină.

Discuţiile au vizat, în continuare, compatibilitatea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu standardele internaționale în materia drepturilor omului şi a libertăților fundamentale.

În acest sens, doamna Herdis THORGEIRSDOTTIR şi-a exprimat interesul faţă de jurisprudenţa Curţii Constituţionale în privința libertății de exprimare, drept fundamental consacrat de prevederile art. 10 din Convenţia pentru apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale și ale art.30 din Constituția României, cu referire specială la dreptul la informații de interes public.

Sub acest aspect, doamna judecător Mona-Maria PIVNICERU a expus succint asupra jurisprudenţei Curţii Constituţionale în materia Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

Păstrând aceeaşi tematică, expozeul doamnei judecător Livia Doina STANCIU a inclus o evoluţie normativă în acest domeniu, de la intrarea în vigoare a Legii nr. 3/1974 privind presa din Republica Socialistă România, până la abrogarea acesteia prin Legea nr. 95/2012.

Președintele Curții Constituționale a conchis punctând asupra dinamismului în apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale, statuate prin Convenţie şi Protocoalele adiţionale, ce constituie o prevalență în activitatea Curţii, reflectată în jurisprudenţa proprie, practica înaltelor instanţe europene în materie reprezentând părți integrante ale deciziilor noastre. În concret, însă, în privința legii aflate în procedură parlamentară, ce face obiectul viitoarei opinii adoptate de Comisia pentru Democrație prin Drept, a subliniat faptul că judecătorii Curții au obligația de rezervă, deoarece aceasta ar putea constitui obiect al controlului de constituționalitate anterior promulgării.

În finalul întrevederii, alături de aprecierile exprimate ale oaspeților, președintele Curții Constituționale a adresat un mesaj de mulțumire și salut președintelui Comisiei Europene pentru Democrație prin Drept (Comisia de la Veneția), domnul Gianni BUQUICCHIO, apreciind asupra importanței și eficienței acestor întâlniri.

 


MARTIE


În perioada 8-9 martie 2018, domnul judecător Mircea Ştefan MINEA a participat la lucrările Biroului Asociației Curților Constituţionale care folosesc Parțial Limba Franceză (A.C.C.P.U.F.), organizate de Tribunalul Confederației Elvețiene, la Lucerna.

* * *

În ziua de joi, 15 martie 2018, Curtea Constituţională a României a primit, în cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare, vizita delegaţiei Comisiei Europene, condusă de domnul Julien MOUSNIER şi compusă din doamna Jeanne DE JAEGHER, domnul Ingo WEUSTENFELD, doamna Irina STEFURIUC și doamna Maria ARSENE.

Din partea Curții Constituționale au participat domnul Valer DORNEANU, președintele Curții, doamna Claudia-Margareta KRUPENSCHI, director al cabinetului președintelui, magistrat-asistent șef şi domnul BENKE Károly, magistrat-asistent şef.

În debutul întâlnirii, președintele Curții Constituționale a transmis salutul său și al membrilor Curții Constituționale delegației Comisiei Europene, exprimând aprecieri față de activitatea sa și calitatea rapoartelor acesteia privind progresele înregistrate în România în cadrul Mecanismului de cooperare și de verificare (MCV), caracterizate prin acuratețe, obiectivitate și  profunzime analitică, apreciind, totodată, ca fiind pozitiv modul în care sunt reflectate unele aspecte din activitatea Curții Constituționale.

În continuare, domnul președinte a informat membrii delegației asupra opiniei Plenului Curții Constituționale cu privire la participarea sa în continuare la aceste întâlniri. Pornind de la rolul, locul și atribuțiile Curții Constituționale în cadrul statului de drept, care o obligă să aibă o poziție de neutralitate în relațiile dintre autoritățile publice și îi impun obligația de rezervă în ceea ce privește exprimarea unor puncte de vedere ce fac obiectul dezbaterilor publice, cu eventuale conotații politice,  Plenul Curții și-a manifestat dorința de a nu mai fi implicat în programul delegațiilor Comisiei Europene în contextul MCV. De altfel, Curtea Constituțională nu este vizată de problematicile/obiectivele urmărite prin instituirea MCV. În discuțiile cu privire la realizarea obiectivelor MCV, Curtea nu se poate angaja în aprecieri la adresa unor instituții vizate în rapoartele MCV, în sensul de a analiza și evalua activitatea acestora.

Membrii delegației au apreciat această poziție a Curții și au subliniat faptul că niciodată nu au privit întâlnirile cu membrii Curții ca pe o modalitate de monitorizare sau control a acesteia.

În continuare, domnul președinte a răspuns unor întrebări ale delegației cu privire la unele puncte concrete din deciziile Curții pronunțate în cadrul controlului de constituționalitate înainte de promulgare cu privire la cele trei legi ale justiției – Legile nr.303, nr.304 și nr.317 din 2004.

* * *

În perioada 21-23 martie 2018, delegaţia Curţii Constituţionale a României, condusă de domnul prof.univ.dr. Valer Dorneanu, preşedintele Curţii şi alcătuită din doamna Simona-Maya Teodoroiu, domnul Varga Attila, judecători şi domnul Benke Károly, magistrat-asistent şef, a efectuat o vizită oficială la Curtea Constituţională a Ungariei, la invitaţia domnului Dr. Tamás Sulyok, preşedintele Curţii Constituţionale a Republicii Ungaria.

Vizita se înscrie în agenda bilaterală a celor două autorităţi de jurisdicţie constituţională.

În cadrul întâlnirii de lucru, preşedintele Curţii Constituţionale a României, domnul prof.univ.dr. Valer Dorneanu a prezentat succint competenţele Curţii Constituţionale, punctând în mod special asupra atribuţiei privind soluţionarea conflictelor juridice de natură constituțională dintre autoritățile publice, cu raportare la jurisprudenţa recentă.

Expozeul domnului Dr. Tamás Sulyok, preşedintele Curţii Constituţionale a Ungariei a inclus referiri asupra competenţelor, organizării şi procedurii specifice curţii, subiecte ce au prilejuit un dialog util şi interesant între judecătorii celor două instanţe de jurisdicţie constituţională.

Programul vizitei oficiale a  inclus şi o întâlnire de lucru cu membrii CURIEI , tema discuţiilor fiind relaţia dintre instanţele supreme şi cele de contencios constituţional ale celor două state.


APRILIE


În ziua de vineri, 13 aprilie 2018, președintele Curții Constituționale a României, domnul prof.univ.dr. Valer DORNEANU, a primit vizita E.S. doamna Isabel RAUSHER, Ambasador extraordinar și plenipotențiar al Austriei la București.

La întrevedere a participat și doamna Claudia Margareta KRUPENSCHI, Director al cabinetului președintelui, magistrat-asistent șef.

Domnul președinte Valer Dorneanu și-a exprimat, în cuvântul de bun venit, onoarea de a primi ca oaspete pe reprezentantul Austriei în România, evidențiind apoi bunele relații bilaterale dintre Curtea Constituțională a României și Curtea Constituțională a Austriei, precum și o scurtă sinteză comparativă la nivelul competențelor specifice fiecărei instanțe de contencios constituțional.

Mulțumind pentru primire, E.S. doamna ambasador Isabel RAUSHER și-a manifestat interesul cu privire la situația din sistemul justiției pe fondul modificărilor legislative în curs din acest domeniu, în special prin raportare la anumite opinii vehiculate în spațiul public și la anumite documente internaționale, cum ar fi recentul raport GRECO, întrebând, în concret, dacă judecătorii constituționali sunt afectați  de această situație.

Domnul președinte a arătat că textele analizate de Curtea Constituțională prin sesizările ce i-au fost adresate cu privire la legile justiției nu sunt de natură să afecteze, în realitate, independența justiției, precizând că unele soluții de admitere s-au întemeiat pe alte motive de neconstituționalitate. În acest context, a subliniat importanța responsabilității și obiectivității de care trebuie să dea dovadă atât autoritățile publice implicate direct în procesul legislativ, cât și toți ceilalți factori  care contribuie la informarea corectă a opiniei publice. Aceste imperative sunt, de altfel, frecvent evidențiate în jurisprudența Curții Constituționale, în special în cadrul deciziilor pronunțate în soluționarea conflictelor juridice de natură constituțională între autoritățile publice, respectarea principiilor fundamentale ale separației și echilibrului puterilor în stat și ale colaborării loiale interinstituționale fiind o condiție esențială a statului de drept.

În încheiere, doamna ambasador a evidențiat, la rândul său, importanța cunoașterii realităților socio-juridice în mod cât mai obiectiv, sens în care și-a exprimat sincera apreciere pentru dialogul deschis avut cu prilejul acestei întrevederi și și-a oferit întregul suport în susținerea relațiilor dintre Curtea Constituțională a României și Curtea Constituțională a Austriei.